V septembru 2016 je KS Besnica pozvala MO Kranj za sanacijo vodovodnega omrežja v Sp. Besnici ter za postavitev 2 novih hidrantov na tem območju. dopis za bankomat na GB Dopis za vodovod Sp. Besnica.

V septembru 2015 je KS Besnica na MO Kranj podala predlog za postavitev dveh dodatnih ogledal za cestišče na križiščih v Sp. Besnici. Prav tako je podala pobudo za ureditev krožišča pri trgovini Aha pri mostu čez Savo ob TC Supernova. logo docKrajevna skupnost Besnica-postavitev ogledalKrajevna skupnost Besnica-postavitev krožišča.

Dne 13. 8. 2015 je potekal skupen sestanek članov KS Besnica z županom MO Kranj ter njegovimi ožjimi sodelavci. Podrobnosti si lahko preberete na TEJ POVEZAVI.

WP_20150813_14_43_04_Pro

V avgustu 2015 je KS Besnica naslovila zaprosilo za financiranje sanacije učne poti za slap Šum v Besnici.  dopis za bankomat na GB Dopis za financiranje sanacije slapa Šum

V februarju 2015 je KS Besnica poslala dopis na Telekom Slovenije d.d. glede prošnje za čimprejšnjo vzpostavitev optičnega omrežja v celotni KS Besnica. dopis za bankomat na GB Zaprosilo za optiko v Besnici na Telekom 2015 Dne 24. 4. 2015 je Telekom podal odgovor iz katerega sledi, da zaenkrat nimajo planiranih večjih investicij v izgradnjo optičnega omrežja na območju KS Besnica, razen najbližjih hiš ob trasi optičnega voda, ki pelje skozi Besnico proti Podblici. dopis za bankomat na GB Odgovor Telekom za optiko 2015

V januarju 2015 je KS Besnica poslala dopis na Svet za preventivo in varnost (SPV) MO Kranj glede aktivnosti, ki bi omogočile varnejšo uporabo glavnih cest v Besnici. dopis za bankomat na GB Dopis na SPV za ceste Besnica 2015 Dne 3. 4. 2014 je SPV MOK podal odgovor, ki potrjuje nevarne odseke cest in predlagane spremembe, vendar zaradi trenutnih finančnih problemov ter daljše časovne potrebe za sanacijo predlaga trenutno začasno sanacijo lokacij s prometno signalizacijo. dopis za bankomat na GB SPV MOK – KS Besnica mnenje

Dne 3. 12. 2014 je KS Besnica poslala dopis na Gorenjsko banko s prošnjo za postavitev bankomata v Besnici. Odgovora banke še nismo prejeli. Pred tem je bila osebno podana vsebinsko enaka prošnja na Delavski hranilnici, ki pa bankomata zaradi ekonomične nesmotrnosti ne želi postaviti. dopis za bankomat na GB Zaprosilo za bankomat v Besnici na Gorenjsko banko