GPS koordinate Besnice: 14,28 VZš 46,26 SZD. Dobrih 6 km severozahodno od Kranja – prestolnice Gorenjske, po ozki dolini teče reka Sava. Na desni strani reke leži slikovita in razgibana pokrajina imenovana Besnica. Besniška dolina je obdana z okoliškim predalpskim hribovjem. Izmed lokalnih vrhov so najbolj znani: Šmarjetna gora (654 m n. viš.), Sv. Jošt (845 m n. viš.), Špičasti hrib ali Špičasti vrh (834 m n. viš.) in Rovnik (706 m n. viš.).

besnica_panorama_small

panorama Besnice 2

Sama Besnica je sestavljena iz dveh glavnih krajev: Zg. Besnice (480 m n. viš.) in Sp. Besnice (424 m n. viš.). V Besnici je bilo ob popisu leta 1991 naštetih 1324 prebivalcev in število le teh narašča iz leta v leto. V Besnici je bilo v letu 2015 okoli 500 hiš. Poleg teh dveh naselij k Krajevni skupnosti Besnica spadata še naselji Rakovica in Zabukovje, k župniji Besnica ter nasplošno v besniško dolino pa poleg omenjenih še naselja Njivice, Nemilje, Podblica, Jamnik in del Gorenje Save oz. to sedaj že spada pod Kranj.

besnica_zemljevid_small

lega Besnice na zemljevidu Slovenije