Besnica je lepa slovenska vasica, ki leži v bližini Kranja. Ima predalpsko podnebje. Besnica je z vseh strani (razen na severu, kjer jo omejuje reka Sava) obdana s predalpskim hribovjem, katerega pokriva mešani gozd. Ravno zaradi obilo gozdov je v Besnici zelo popularno gobarjenje. Zaradi ugodne lege je besniška dolina varna pred industrijskimi vplivi iz Kranja pa tudi v Besnici ni nobene industrije, tako da sta zrak in narava še precej neokrnjena in ugodna za sprehode, smučanje, rekreacijo, pohode na bližnje vzpetine, piknike,…

besnica_rovnik_small

panorama Besniške doline 1

Besnica (oz. območje KS Besnice z naselji Rakovica, Zabukovje, Sp. in Zp. Besnica) je ob zadnjem popisu prebivalstva leta 1991 štela 1324 prebivalcev. V Besnici ni industrije, je le nekaj obrtnikov in samostojnih podjetnikov. Do osamosvojitve Slovenije se je največ ljudi ukvarjalo s kmetijstvom in odhajalo na delo v Kranj ali druge bližnje kraje. V zadnjem času je število kmetij v Besnici skokovito upadlo, a jih kljub temu uspešno deluje še kar lepo število. Tako imamo v letu 2015 v Besnici okoli 35 kmetij, pravih in večjih kmetij pa je okoli 20. V Besnici imamo svojo osnovno šolo (do vključno 5. razreda), vrtec (v letu 2015 3 oddelki), živilsko trgovino s poštnimi storitvami, zasebno zobozdravstveno ordinacijo, zasebno gradbeno šolo, prostovoljno gasilsko društvo, pekarno in prodajalno pekovskih izdelkov, več gostinskih lokalov ter več igrišč za tenis in odbojko na mivki ter ostale športne dejavnosti, dve cerkvi, pokopališče,…