V spodnjih povezavah si lahko preberete zapisniki sej sveta KS Besnica, ki so bile izvedene od začetka novega mandatnega obdobja 2014 – 2018 dalje:

 

– 1. seja sveta KS Besnica dne 24. 10. 2014 dopis za bankomat na GB Zapisnik 1. seje Sveta KS Besnica – konstitutivna seja

– 2. seja sveta KS Besnica dne 3. 11. 2014 dopis za bankomat na GB Zapisnik 2. seje Sveta KS Besnica

– 3. seja sveta KS Besnica dne 3. 12. 2014 dopis za bankomat na GB Zapisnik 3. seje Sveta KS Besnica

– 4. seja sveta KS Besnica dne 19. 1. 2015 dopis za bankomat na GB Zapisnik 4. seje Sveta KS Besnica

– 5. seja sveta KS Besnica dne 10. 2. 2015 dopis za bankomat na GB Zapisnik 5. seje Sveta KS Besnica

– srečanje vseh društev in organizacij v KS Besnica dne 23. 3. 2015 dopis za bankomat na GB Zapisnik-srečanje z društvi – seja

– 6. seja sveta KS Besnica dne 29. 6. 2015 dopis za bankomat na GB Zapisnik 6. seje Sveta KS Besnica 

– 7. seja sveta KS Besnica dne 21. 9. 2015 dopis za bankomat na GB Zapisnik 7. seje Sveta KS Besnica

– 8. seja sveta KS Besnica dne 18. 1. 2016 dopis za bankomat na GB Zapisnik 8. seje sveta KS Besnica

– 9. seja sveta KS Besnica dne 3. 5. 2016 dopis za bankomat na GB Zapisnik 9. seje sveta KS Besnica

– 10. seja sveta KS Besnica dne 22. 9. 2016 dopis za bankomat na GB Zapisnik 10. seje sveta KS Besnica

– 11. seja sveta KS Besnica dne 13. 12. 2016 dopis za bankomat na GB Zapisnik 11. seje sveta KS Besnica

– 12. seja sveta KS Besnica dne 13. 2. 2017 dopis za bankomat na GB Zapisnik 12. seje sveta KS Besnica

– 13. seja sveta KS Besnica dne 11. 4. 2017 dopis za bankomat na GB Zapisnik 13. seje sveta KS Besnica

– 14. seja sveta KS Besnica dne 10. 9. 2017 dopis za bankomat na GB Zapisnik 14. seje sveta KS Besnica

– 15. seja sveta KS Besnica dne 25. 10. 2017 dopis za bankomat na GB Zapisnik 15. seja sveta KS Besnica

– 16. seja sveta KS Besnica dne 25. 10. 2017 dopis za bankomat na GB Zapisnik 16. seje sveta KS Besnica