V zvezi najema mrliških vežic na pokopališču v Besnici so bili sprejeti spodaj navedeni dokumenti. S klikom nanje si lahko ogledate podrobnosti ali si natisnete vlogo za najem mrliških vežic.

Cenik najema mrliških vežic 2014 dopis za bankomat na GB

NAJEMNINA MRLIŠKE VEŽICE – VLOGA 2014 dopis za bankomat na GB (elektronsko vlogo v PDF obliki za tiskanje lahko naročite po e-pošti na naslov ksbesnica@gmail.com ali pa jo dobite pri skrbniku pokopališča Mihu Sušniku – 042503109 ali 041880911)

Hišni red mrliških vežic 2014 dopis za bankomat na GB