KS Besnica nudi možnost najema dvorane in spremljajočih prostorov v gasilskem domu Besnica. V zvezi s tem so bili sprejeti spodaj navedeni dokumenti. S klikom nanje si lahko ogledate podrobnosti ali si natisnete vlogo za najem prostorov. VLOGA ZA NAJEM DVORANE V GASILSKEM DOMU JE SESTAVLJENA IZ 2 DOKUMENTOV – VLOGE IN POGODBE!

Cenik najema dvorane gasilskega doma Besnica 2014 dopis za bankomat na GB

Hišni red dvorane gasilskega doma Besnica 2014 dopis za bankomat na GB

Vloga za najem in hišni red za oddajo gasilskega doma Besnica 2014 dopis za bankomat na GB IN Najemna pogodba za najem poslovnih prostorov KS za 2014 dopis za bankomat na GB (elektronsko vlogo in pogodbo v PDF obliki za tiskanje lahko naročite po e-pošti na naslov ksbesnica@gmail.com ali pa jo dobite pri skrbniku dvorane Fajfar Andreju – 070713930)

NAVODILA O POGOJIH NAČINU IN CENAH ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV KS 2014 dopis za bankomat na GB