Na tej podstrani se nahajajo zapisniki sej sveta KS Besnica od začetka mandata 2014 – 2018 dalje. Iz njih si lahko razberete sklepe glede načrtovanja in izvajanja investicijskih ali drugih del v Besnici, priprave in sodelovanja na srečanji in prireditvah, priprava proračuna za KS Besnica, sprejetje novih hišnih redov, cen najemnin grobov, navodila za najem dvorane v gasilskem domu Besnica,…

Prav tako najdete na spodnjih povezavah dokumente o hišnem redu v dvorani gasilskega doma Besnica ter vlogo za najem dvorane, cenik najema dvorane,…

MOŽNOST NAJEMA DVORANE V GASILSKEM DOMU BESNICA

NAJEM MRLIŠKIH VEŽIC NA POKOPALIŠČU V BESNICI

ZAPISNIKI SEJ SVETA KS BESNICA OD 2014 DALJE

OSTALI POMEMBNEJŠI DOKUMENTI GLEDE KS BESNICA