Na lokalnih volitvah 2014 je bilo v svet Krajevne skupnosti Besnica izvoljenih 7 novih članov. Na ustanovni seji je bil predlagan in izvoljen tudi novi predsednik KS Besnica. Ker si krajevna skupnost želi čim bolj aktivnega sodelovanja in komunikacije s krajani, Vam spodaj podajamo nekaj osnovnih podatkov in glavnih načrtov pri delovanju KS v tem mandatu. Člani KS Besnica, ki so bili izvoljeni za mandat 2014-2018 so:
– Bavdek Primož – predsednik (041507839),
– mag. Pisovec Luka – podpredsednik,
– Fajfar Andrej – skrbnik dvorane v gasilskem domu (070713930),
– Berce Petra,
– Ažbe Janez,
– Strnad Špela,
– Udir Rok.

Glavne prioritete in načrti dela KS v tem mandatu:
– vzdrževanje in obnovitev krajevnih cest ter druge infrastrukture,
– širitev mreže javne razsvetljave,
– spodbujanje delovanja lokalnih društev in organizacij, ki prispevajo k kvalitetnejšemu življenju v KS,
– obnovitev turistične poti pri slapu Šum,
– ureditev statusa gasilskega doma Besnica,
– postavitev otroškega igrišča,
– spodbujanje čim bolj aktivnega in zdravega načina življenja krajanov s podpiranjem športnih, kulturnih in zabavnih prireditev,
– skrb za enakomeren in kvaliteten razvoj vseh delov KS,…

Zaradi trenutnega slabšega finančnega stanja tako KS Besnica kot tudi MO Kranj, se bodo sredstva porabljala skladno z zmožnostmi ter ob zasledovanju čim večjega zniževanja nepotrebnih stroškov (nekaj ukrepov KS je bilo v to smer že sprejetih). KS bo skrbela za ponovno delovanje krajevne spletne strani na naslovu www.besnica.net, ki se bo aktivno posodabljala. Vse krajanke in krajane, ki imajo kakršnekoli predloge za razvoj kraja ali probleme, ki bi jih želeli reševati preko KS, naprošamo, da se poslužujejo naslednjih možnosti:
– direktno dogovarjanje s predsednikom KS na tel. št. 041507839,
– podpisani ali anonimni predlogi in pripombe v poštnem nabiralniku KS, ki se nahaja na zunanjih vhodnih vratih v prostore KS (glavni vhod v dvorano v gasilskem domu v Sp. Besnici),
– komunikacija preko spletne strani www.besnica.net in e-pošte (na naslovu besnica@gmail.com),
– osebni dogovor v času uradnih ur v prostorih KS (v prostorih gasilskega društva Besnica).

Uradne ure KS Besnica se bodo od 1. 1. 2015 dalje zaradi dosedanjega slabega oz. skoraj ničelnega obiska ter znižanja stroškov izvajale le po predhodni telefonski najavi (041507839) v prostorih KS.