Tako kot nekoč, pred 150 leti, se tudi dandanes po Besnici potikajo Rokovnači. Tokrat brez črke “j” v imenu. Pa ne z istim namenom, kot nekoč, ko so jemali bogatim in dajali revnim. Včasih so bili Rokovnači lenuhi, falirani študentje ali pa fantje, ki so pobegnili od soldatov. Ni jim bilo treba vojske služit, lepo so se zabavali in se potikali naokrog. Podporo so imeli pri revnejših ljudeh – bajtarjih in pri čednih dekletih, ki so se jim avanturistični Rokovnači zdeli še kako fajn.

maskota_rokovnaci

maskota Rokovnačev – Dimež

Maskota Rokovnačev je sam Dimež osebno.

V sedanjih razmerah pa želimo Rokovnači kot člani društva zabavati in oživljati družbeno življenje v vasi. Tu živimo, večinoma se še poznamo med seboj. Besnica ima okoli 2000 prebivalcev, nekaj je priseljencev, otroci tudi rastejo… Kje drugje boš srečal ljudi, kot na vaških prireditvah. Že tako pogosto rečemo:“A to je ta?, A ta je od tega?”… Po našem mnenju se vaščani morajo poznati med seboj, morajo se srečati, morajo poklepetati, si voščiti srečno novo leto in si konec koncev tudi priskočiti na pomoč, ko je to potrebno.

5dim

rokovnaški denar – Dimež oz. DIM

Rokovnači imamo tudi svoj denar – Dimež in celo svojo banko.

Tako smo formalno 1. aprila leta 1997 ustanovili Rekreativno društvo Rokovnači. Delujemo kot neprofitna organizacija, osnovni cilj pa je veselo druženje, šport in rekreacija članov društva, sovaščanov, prijateljev in znacev iz bližnje in daljne okolice. Veliko število članov in zanimanje javnosti za rokovnaške prireditve dokazujeta pravilno usmerjenost društva in veliko potrebo po zabavnih prireditvah.

Tradicionalno prirejamo kar nekaj prijetnih tekmovanj in srečanj – od pohodov, piknikov, dveh tekem v smučarskih skokih oziroma poletih, maškarade, kostanovega piknika, do izdelave bakel in še drugih aktivnosti – vse to so idejno in organizacijsko prave rokovnaške zadeve.