logo_KD_joze_papler

logotip KD Jože Papler Besnica

Društvo, ki je pred kratkim praznovalo stoletnico svojega plodnega kulturnega delovanja, je eno najstarejših slovenskih in še delujočih kulturnih društev in najstarejše v Besnici. Kulturno delovanje je bilo v prvih letih in desetletjih dokaj klasično, to je na dramskem področju s prirejanjem krajših in kasneje tudi daljših dramskih del in pevskih zborov v različnih zasedbah. Nastopali pa niso le doma, ampak tudi na različnih gostovanjih v tujini po evropskih prestolnicah, tudi v Vatikanu. Dramski igralci so gostovali tudi onstran Karavank pri rojakih Slovencih.

Ti dve dejavnosti sta postali kar »železni program« besniškega kulturnega društva, ki bo, kot kaže, ostal tudi v bodoče. To potrjujejo podatki o številu aktivno delujočih pevsko – glasbenih zasedbah in igralskih skupinah v katerih se prepletata izkušenost starejših in svežina mladih.

Poleg knjižničarstva, ki deluje že od vsega začetka, so se kasneje zelo uveljavili lutkarji, ki so s svojimi kreacijami navduševali otroke in tudi odrasle doma in še v pol Evrope. Pred leti so bili izjemno dejavni in ustvarjalni tudi radioamaterji.

Pred petnajstimi leti se je uspešno uveljavila tudi Otroška folklorna skupina Ajda, ki uspešno nadaljuje našo bogato folklorno tradicijo. Zelo uspešni so tudi likovniki in literati, ki se lahko pohvalijo z vrsto avtorskih literarnih del od raziskovanja (knjiga Naše korenine, na primer), poezije, do proze.

Poleg tega uvajamo tudi sodobnejše dejavnosti – to sta moderatorstvo in pa multimedija in še druge kreativne oblike kulturnega delovanja. O izjemno plodnem delovanju našega Kulturnega društva pričajo tudi mnoga domača in tudi tuja priznanja, ki so jih prejeli najzaslužnejši kulturni ustvarjalci, kar je zelo nazorno opisano v zborniku Pričevanja. V njih je celotna stoletna kulturna dejavnost zelo nazorno vsebinsko in kronološko prikazana.

Društvo je vseskozi s svojim kulturnim delovanjem sovaščane povezovalo, jih družilo, zabavalo in jim na ta način lepšalo vsakdanje življenje. Še posebej velja odprtost za sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v domači in sosednjih krajevnih skupnostih. Sodelovanje s podružnično Osnovno šolo je tudi zgledno in izjemno plodno.

Jasen program in vizija kulturno-umetniške in izobraževalne dejavnosti, še posebej pa volja do dela mnogih kulturnih zanesenjakov, zlasti mladih, zagotavlja, da se bo stoletna tradicija v sozvočju s potrebami in časom nadaljevala in razvijala v nove oblike in področja.