V Besnici organizirano deluje večje število društev ali podobnih organizacij, ki pokrivajo številna področja:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BESNICA
Na hribu 7
4201 Zg. Besnica

REKREATIVNO TURISTIČNO DRUŠTVO ROKOVNAČI
Dvor 2
4201 Zg. Besnica

TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA
V Čepuljah 25
4201 Zg. Besnica

KULTURNO DRUŠTVO JOŽETA PAPLERJA
Trata 9
4201 Zg. Besnica

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SEJALEC
Nova vas 37
4201 Zg. Besnica

MOTO KLUB RAUBRITTER
Dvor 30
4201 Zg. Besnica

KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA BESNICA
Romana Bizjak
Pešnica 17
4201 Zg. Besnica

ČEBELARSKO DRUŠTVO BESNICA
Pešnica 6
4201 Zg. Besnica

ŠPORTNO DRUŠTVO BESNICA
Dvor 2
4201 Zg. Besnica

LOVSKA DRUŽINA JOŠT – KRANJ
Jamnik 17
4201 Zg. Besnica

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB
BESNICA–PODBLICA
Dvor 2
4201 Zg. Besnica

Poleg zgoraj naštetih društev ali drugih organizacij v Besnici delujejo še:

OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE
PODRUŽNIČNA ŠOLA BESNICA
Videmce 12
4201 Zg. Besnica

ŽUPNIJSKI URAD BESNICA
Na Vidmu 35
4201 Zg. Besnica

VODOVODNA ZADRUGA ZG. BESNICA z.o.o.
Nova vas 12
4201 Zg. Besnica