Pozdravljeni na domači spletni strani Besnice pri Kranju. V posameznih podstraneh si lahko pridobite zanimive in uporabne informacije o kraju, povezanih bližnjih naseljih, aktivnostih, osebah, prireditvah, društvih in še mnogo več.

Krajevna skupnost Besnica zajema naselja Rakovica, Zabukovje, Sp. Besnica in Zg. Besnica. Besniška dolina se nahaja SZ od Kranja, ob desnem bregu reke Save. K besniški dolini lahko prištejemo še naselja iz Krajevne skupnosti Podblica in sicer naselja Njivice, Namilje, Podblica in Jamnik.

KS Besnica nudi možnost najema dvorane in spremljajočih prostorov v gasilskem domu Besnica. S klikom na Vloga za najem in hišni red za oddajo gasilskega doma Besnica 2014 in Najemna pogodba za najem poslovnih prostorov KS za 2014 si lahko ogledate podrobnosti ali si natisnete vlogo za najem prostorov. VLOGA ZA NAJEM DVORANE V GASILSKEM DOMU JE SESTAVLJENA IZ 2 DOKUMENTOV – VLOGE IN POGODBE!

Dne 8. 5. 2016 med 7.00 in 12.00 uro po potekal že 33. pohod na Špičasti hrib Vsi lepo vabljeni.

Objavljamo javno objavo namere o sklenitvi prodajne pogodbe zemljišč na parcelah 4/4, 364/5, 364/6 in 4/3, k. o. Sp. Besnica v skupni izmeri 379 m2 ter delež objekta z oznako ID 2129-203 v deležu do 22/100 celote. Podrobnosti si lahko ogledate na TEJ POVEZAVI: Objava namere o prodaji nepremičnin.

Za urejanje te spletne strani od 1. 1. 2015 dalje skrbi KS Besnica.